PL

EN

Konferencja Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych

Data 06.10.2015

Osady – źródło energii i cennych pierwiastków

Blisko 140 osób uczestniczyło w tegorocznej konferencji pt. „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”. Dziewiąta edycja spotkania, zorganizowanego przez firmę Abrys, odbyła się w dniach 6-8 października br. w Kazimierzu Dolnym.

Specjaliści przybyli nad Wisłę, aby dyskutować o bieżących problemach związanych z zagospodarowaniem osadów z wykorzystaniem metod termicznych. Jak podkreślał opiekun naukowy konferencji, dr hab. inż. Tadeusz Pająk (AGH w Krakowie), spotkanie jest platformą wymiany poglądów i pozwala na analizę rozwoju metod termicznych, służących zagospodarowaniu osadów ściekowych. – Komunalne osady ściekowe traktujemy, zgodnie z najnowszymi trendami, jako zasób energii i surowców. Liczne krajowe i zagraniczne referaty na temat optymalizacji odzysku energii z osadów ściekowych wskutek umiejętnego łączenia nowoczesnych metod ich przeróbki, a także dotyczące odzysku związków fosforu z osadów wskazują kierunki rozwoju tych procesów – opisywał.

Pierwszy dzień konferencji wypełniły dyskusje o stanie i perspektywach rozwoju gospodarki osadowej w Polsce. Cenne informacje przekazał m.in. prof. January Bień, który wyjaśnił, że: – Kwestia gospodarki osadowej zostanie prawdopodobnie włączona do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Profesor podkreślił także konieczność wprowadzenia nowych aktów prawnych, regulujących problem zagospodarowania osadów ściekowych po 1 stycznia 2016 r., kiedy zacznie obowiązywać zakaz deponowania osadów ściekowych na składowiskach: – Zagospodarowanie osadów ściekowych z małych oczyszczalni ścieków powinno mieć kompleksowy charakter i następować na poziomie gminy/powiatu. Niezależnie od wyboru postępowania z osadami ściekowymi, ich zagospodarowanie w regionalnych instalacjach wymaga nowych unormowań prawnych – apelował prof. Bień.

Produktywna oczyszczalnia

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się także, że powinniśmy zacząć postrzegać oczyszczalnie nie tylko jako obiekty oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. – Nową rolą tych systemów na świecie staje się produkcja różnego rodzaju zasobów oraz energii – wyjaśniał podczas swojego wystąpienia prof. Marek Gromiec. Wspominał też o odzysku fosforu, który wraz ze zmniejszeniem się światowych zasobów tego pierwiastka (składnik nawozów) i wzrostem zapotrzebowania na produkty rolne zaczyna zyskiwać szczególne znaczenie. – W tym zakresie pojawiły się już pewne innowacyjne technologie, zarówno w Ameryce Północnej, np. technologia Pearl, jak i w Europie – technologia Crystalator – wymieniał.

Najistotniejszy postęp odnotowano jednak w wykorzystaniu potencjału energetycznego komunalnych osadów ściekowych, których kaloryczność jest często porównywalna do węgla brunatnego. – Należy podkreślić, że Amerykańska Federacja Środowiska Wodnego (WEF) uznała ścieki i osady ściekowe za nowe źródła energii odnawialnej, co stało się bodźcem do stworzenia wielu innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie – mówił prof. Gromiec.

Wymiana doświadczeń gwarancją postępu

Podczas konferencji nie zabrakło także wymiany poglądów i analizy rozwoju metod termicznych służących zagospodarowaniu osadów ściekowych w Polsce. Służył temu m.in. panel dyskusyjny, prowadzony przez Cezarego Jędrzejewskiego z PEWIK-u Gdynia, członka Grupy Standaryzacyjnej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, który wywoływał do odpowiedzi zgromadzonych na sali wykładowej eksploatatorów instalacji do suszenia i spalania osadów ściekowych. Jak podkreślał dr Tadeusz Pająk – Doświadczenia eksploatacyjne zdobyte w naszych licznych suszarniach i monospalarniach osadów, a także w trakcie współspalania osadów w piecach cementowych są gwarancją postępu. W ramach panelu przedyskutowano takie kwestie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, bilans energetyczny, odbiór suszu/popiołu oraz innych pozostałości po spaleniu, a także potencjalne możliwości odzysku fosforu z popiołów.

Niemcy – wzór do naśladowania

Problematykę odzysku fosforu poruszył także zaproszony na konferencję ekspert z Niemiec – Wolfgang Podewils (RWE Deutschland AG). Przedstawił on aktualne trendy w spalaniu osadów i odzysku fosforu panujące u naszych zachodnich sąsiadów, którzy są wiodą prym w UE w zakresie wdrażania termicznego przekształcania osadów. Wolfgang Podewils podkreślił, że odzyskiwanie fosforu z odpadów organicznych takich jak ścieki komunalne i przemysłowe, osady ściekowe i popiół z ich spalania, nawozy naturalne, a także zwierzęce produkty uboczne, będzie w przyszłości zyskiwać na znaczeniu. – W ciągu ostatnich dwudziestu lat opracowano ponad 60 metod odzyskiwania fosforu, jednak najbardziej obiecujące to strącanie struwitu i technologie termiczne – wyjaśniał.

Zwieńczeniem konferencji była wizyta w Oczyszczalni Ścieków w Puławach, wyposażonej w nowoczesną instalację mechanicznego odwadniania osadów (IMOO) i instalację termicznej przeróbki osadów (ITPO) wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Uczestnicy mieli okazję osobiście ocenić funkcjonowanie obiektu należącego do MPWiK w Puławach.

Martyna Matuszczak

Zdjęcia

Współpraca

Sponsor generalny

Partner specjalny

Partnerzy

Patronat honorowy

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij