PL

EN

Kanalizacja terenów niezurbanizowanych

Data 10.03.2011

IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Zawsze w przypadku powtarzalności konferencji (a ta przecież była już 9!) organizatorzy i potencjalni uczestnicy zastanawiają się, czy watro taka tematykę ponawiać i rozwijać. Ta konferencja potwierdziła zasadność organizowania w dalszym ciągu tego cyklu. Wprawdzie świadomość ekologiczno - prawna uczestników przez te lata bardzo wzrosła, ale możliwości rozwoju w dziedzinie kanalizacji są nadal bardzo duże.

 Potwierdziły to dwudniowe burzliwe dyskusje na Sali obrad jak i w kuluarach. Gdyby było tak dobrze, to wykonanie KPOŚK nie byłoby zagrożone. Jednoznacznie wynikało to z relacji NIK i innych wykładowców. Pozostawienie poza jakimikolwiek zasadami gospodarki ściekowej ponad 1000 gmin i ok. 1,5 mln obywateli jest niepokojącym sygnałem. IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Kanalizacja terenów niezurbanizowanych” odbyła się w dniach 10 – 11 marca 2011 r. W Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób, głównie pracowników naukowych, przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych jak i administracji.

Radę programową spotkania tworzyli: prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr Eugeniusz Klaczyński reprezentujący Envirotech Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Zenon Świgoń – Rzeczoznawca PZITS.

Tematyka obrad dotyczyła kanalizacji na terenach niezurbanizowanych w różnych ujęciach, zarówno w kontekście KPOŚK, koncepcji realizacji takich systemów, praktycznych aspektów projektowania oraz pojedynczych systemów kanalizacyjnych.

Właśnie o braku właściwego zrozumienia przyjętych przez Polskę europejskich zasad gospodarki ściekowej na podstawie wykonanej „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji KPOŚK” mówił prezes Krzysztof Kamiński. Szereg prelegentów i dyskutantów, jako główny powód braku wykonania zasad KPOŚK wskazywało na bałagan prawny w Ustawach i Rozporządzeniach oraz co gorsza na naruszanie prawa w dokumentach i wytycznych niższego rzędu.

Na konferencji poruszano wiele problemów planistycznych, projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych. Na wiele pytań odpowiedzieli przedstawiciele aż 7 firm, w stosunku, do których jedynym kryterium doboru prezentacji było posiadanie certyfikatów europejskich. Przekroczenie barier pojmowania jako jedynej właściwej kanalizacji grawitacyjnej, na rzecz doboru w sytuacjach koniecznych kanalizacji ciśnieniowych i podciśnieniowych.Z przyczyn czasowych tylko jedna sesja poświęcona była pojedynczym systemom (oczyszczalnie do 5 m3/dobę). Wzbudziła ona jeszcze większą dyskusję. Uczestnicy ze zrozumieniem przyjmowali konieczność wypełniania zapisów KPOŚK. Ostatnie wystąpienie traktowało o tym, jak poprowadzić taką inwestycję w normalnej, małej i rolniczej gminie, w sposób rzeczowy, po inżyniersku i ekonomicznie. O budowie kanalizacji zbiorowej i pojedynczych systemów oczyszczania ścieków mówiła p. M. Tronina z gminy Wierzchlas w powiecie Wieluńskim. O możliwościach finansowania takich właśnie inwestycji mówiła pani wiceprezes Ewa Hoffmann z WFOŚiGW. Aspekt pojedynczych systemów będzie w kolejnej edycji bardziej eksponowany.

           

Drugiego dnia obrad odbył się wyjazd techniczny do Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie dla Ostrowa Wielkopolskiego i Gmin Przyległych. Jest to nowoczesna, mechaniczno – biologiczno – chemiczna  instalacja, która oczyszcza przyjmowane ścieki do I klasy czystości wód. Zajmuje ona około 5 hektarów, docelowo wydajność oczyszczalni ma wynieść 26 tys. m3. Ścieki czyszczone są wielostopniowo: mechanicznie, biologicznie i dodatkowo chemicznie przez filtr piaskowy. Tak obostrzone wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzonych ściekach z tej oczyszczalni spełniają wymogi Unii Europejskiej.

   

Zauważalna jest jednak duża świadomość ekologiczną społeczeństwa i zrozumienie potrzeb zrównoważonego rozwoju przez starostwo i władze samorządowe gmin. To wszystko tylko utwierdza organizatorów i Radę Naukową
w przekonaniu o konieczności i zasadności przygotowania kolejnych edycji konferencji tego cyklu.

Zenon Świgoń

Rzeczoznawca PZITS
Członek Rady Naukowej Konferencji

Zdjęcia

podpis 1

podpis 3

Sponsorzy

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij