PL

EN

IX Konferencja „Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne"

Data 15.05.2014

W dniach 15-16 maja 2014 w Iławie odbyła się IX Konferencja "Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne", zorganizowana przez firmę Abrys.

Tematyka konferencji koncentrowała się na aktualnych zagadnieniach z zakresu zarządzania, projektowania i eksploatacji systemów odprowadzania wód i ścieków opadowych. Ponad 100 uczestników miało okazję wysłuchać wielu interesujących referatów oraz wziąć udział w dyskusji z wykładowcami. Najwięcej dyskusji wzbudziła kwestia wprowadzania opłat za odprowadzanie ścieków opadowych do kanalizacji. Stan obecny w zakresie wdrażania opłat w polskich miastach przedstawiła Pani Maria Bakalarczyk (Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"). Prawnicy dr Jędrzej Bujny oraz Grzegorz Gałabuda przytaczali przykłady rozwiązań prawnych stosowanych przez różne gminy jak i kontrowersyjne treści wyroków sądowych odnoszących się do przedmiotowych opłat. Przykład udanego wdrożenia opłat za wody opadowe przedstawił Pan Sławomir Sobczak z KPWiK w Nakle. Profesor Janusz Łomotowski zaprezentował nowatorskie podejście w odniesieniu do sposobu naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych, co było źródłem wielu pytań zadanych w trakcie panelu dyskusyjnego. Liczba pytań jak i konieczność przedłużenia czasu trwania panelu wskazywały na bardzo duże zainteresowanie uczestników konferencji tematyką taryf. Uczestnicy dyskusji dość zgodnie stwierdzili, że bez odpowiednich rozwiązań narzuconych na poziomie rozporządzeń trudno będzie wprowadzić opłaty w większych aglomeracjach miejskich.

Zwrócono także uwagę na kwestie edukacji społecznej, bez której trudno wprowadzać opłaty niezależnie od ich formy i wysokości. Istotnym elementem obrad były także kwestie związane z pozyskiwaniem funduszy na rozwój i modernizację systemów kanalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 (prezentacje przedstawiciela Ministerstwa Środowiska oraz Pana Adam Krzyśków z WFOŚiGW w Olsztynie oraz Zenona Świgonia). Kwestiom związanym z modelowaniem sieci odwadniania miast swoje referaty poświęcili prof. Politechniki Wrocławskiej Paweł Licznar, prof. Politechniki Łódzkiej Marek Zawilski oraz prof. Politechniki Częstochowskiej Maciej Mrowiec, podkreślając konieczność sukcesywnego wdrażania nowoczesnych narzędzi przez projektantów i podmioty zarządzające sieciami odwadniającymi. Podjęte zostały także kwestie związane z badaniami zanieczyszczeń (m.in. metali ciężkich) zawartych w ściekach opadowych, bardzo ciekawe referaty w tym zakresie przedstawiła dr inż. Grażyna Sakson-Sysiak (Pol. Łódzka) oraz dr hab. inż. Ewa Ociepa z (Pol. Częstochowska).

Konferencję w Iławie należy ocenić jako bardzo udane spotkanie różnych środowisk związanych z problematyką wód opadowych. Zgłoszone przez uczestników problemy praktyczne i prawne nie pozostawiają jednak wątpliwości, że rozwój systemów odwodnienia w polskich miejscowościach będzie źródłem wielu dyskusji w najbliższych latach.

Dr hab. inż. Maciej Mrowiec, Prof. PCz
Politechnika Częstochowska

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij