PL

EN

IX Konferencja „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Modernizacja i rozbudowa zakładów MBP”

Data 26.04.2016

IX Konferencja „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Modernizacja i rozbudowa zakładów MBP” zorganizowana w Kołobrzegu przez firmę Abrys, we współpracy z PGK Sp. z o.o. w Koszalinie oraz Celowym Związkiem Gmin R-XXI w Nowogardzie, skupiła około 200 osób. Tak liczna frekwencja to najlepszy dowód na to, że specjaliści z branży chcą dyskutować o przyszłości instalacji MBP i wyzwaniach, które przed nimi stoją w obliczu niejasnych uwarunkowań prawnych.

Konferencja odbywała się w momencie, w którym operatorzy instalacji MBP w Polsce stoją przed nowymi wyzwaniami, związanymi z pięcioma istotnymi problemami – zmianami dotychczasowego systemu i otoczenia prawnego gospodarki odpadami komunalnymi:

  • brakiem rozporządzenia regulującego budowę i eksploatację instalacji MBP w Polsce,
  • projektem nowego BREF dla MBP oraz projektem konkluzji BAT dla MBP, który będzie zawierał wiążące ustalenia i wymagania dotyczące emisji z MBP, skutkujące potrzebą modernizacji i dostosowania do nich znacznej części instalacji MBP,
  • trwającymi pracami nad KPGO oraz WPGO, których ustalenia będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie istniejących instalacji MBP jako RIPOK w poszczególnych województwach,
  • trwającą w UE dyskusją nad projektami dyrektyw wprowadzających tzw. Circular Economy, m.in. w odniesieniu do odpadów komunalnych i opakowaniowych, której efekty w postaci nowych dyrektyw zasadniczo wpłyną na konieczność modernizacji i zmiany dotychczasowego systemu gospodarki tymi odpadami, a także na konieczność znaczących zmian w funkcjonowaniu instalacji MBP w Polsce,
  • trwającymi w Polsce pracami legislacyjnymi, mającymi na celu wprowadzenie procedury zamówień publicznych in-house w gospodarce odpadami komunalnymi.

Te kwestie dominowały w przedstawionych podczas konferencji referatach, a także podczas dyskusji, w tym w ramach panelu dyskusyjnego dotyczącego nowych horyzontów dla funkcjonowania MBP w Polsce.

Pomimo, że prace koncepcyjne i legislacyjne, a także konsultacje społeczne w ramach wymienionych pięciu zagadnień były lub są daleko zaawansowane, brak jest jednak rozstrzygnięć odnośnie ich ostatecznego kształtu. Stawia to operatorów instalacji MBP w sytuacji dużych niepewności odnośnie warunków dalszego funkcjonowania zarządzanych przez nie instalacji, a także podejmowanych decyzji dotyczących ich modernizacji. Pokazuje to jednocześnie jak bardzo niestabilne jest prawo i system gospodarki odpadami, wpływające na liczne ryzyka dla podmiotów funkcjonujących na rynku gospodarki odpadami komunalnymi.

 

dr inż. Ryszard Szpadt
Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska


Kołobrzeg przywitał uczestników konferencji deszczem i śniegiem jednakże organizatorzy zadbali o to, aby poza licznymi wykładami i dyskusjami każdy znalazł czas na relaks oraz inne atrakcje. Na uczestników czekał turniej gry w piłkarzyki z nagrodami związanymi z EURO 2016, turniej strzelców do bramki Fundacji RECAL, a wieczorem podczas uroczystej kolacji – występ sobowtóra Czesława Niemena oraz Freddiego Mercury, który wykonał największe przeboje tych artystów.

W ostatni dzień konferencji pogoda okazała się łaskawa dla uczestników wyjazdu technicznego do dwóch instalacji MBP: Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie oraz Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Zarządzający zakładami przywitali uczestników słodkim poczęstunkiem i zaprezentowali swoje instalacje odpowiadając na liczne pytania.

Mam nadzieję, że konferencja dostarczyła Państwu ważnych i potrzebnych informacji. Wszystkim partnerom i współorganizatorom serdecznie dziękuję za współpracę a uczestnikom spotkania dziękuję za aktywny udział w dyskusjach oraz miłą atmosferę podczas konferencji.

Do miłego zobaczenia za rok na kolejnej X Jubileuszowej edycji konferencji.

Koordynator konferencji
Alicja Gulińska
Abrys Sp. z o.o.


Konferencję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zdjęcia

Współorganizatorzy

Partner Generalny

Partner specjalny

Partnerzy

Współpraca

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij