PL

EN

Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Data 22.03.2012


Szanowni Państwo,

IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa z serii Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów zorganizowana pod hasłem „Optymalizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów w świetle nowych przepisów prawnych” w dniach 22-23 marca 2012 r. w Gorzowie Wielkopolskim, już za nami.

Ostatnie zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nadające selektywnej zbiórce wyższą rangę niż to było dotychczas, spowodowały wyjątkowo duże zainteresowanie tematyką konferencji. Do Gorzowa Wielkopolskiego przybyło aż 160 uczestników. Konferencja została przygotowana i zorganizowana przy aktywnym wsparciu Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim i jego Prezesa, Pana Marka Wróblewskiego.

W związku z 20 rocznicą powstania Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przybyli na konferencję przedstawiciele różnych instytucji województwa lubuskiego, składali Prezesowi Wróblewskiemu najserdeczniejsze życzenia dalszego rozwoju zakładu oraz zadowolenia w życiu osobistym.

Program konferencji został podzielony na cztery sesje tematyczne:
- Aspekty prawne selektywnej zbiórki, segregacji oraz recyklingu odpadów,
- Selektywna zbiórka odpadów w systemie dualnym,
- Rola selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów w gospodarce odpadami komunalnymi,
- Ekonomika i praktyka selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów.

Uczestnicy konferencji z uwagą słuchali prezentowanych zagadnień. W I sesji pani Emilia Kołaczek z Ministerstwa Środowiska przedstawiła założenia Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wynikające z niej rozporządzenia wykonawcze, natomiast pan prof. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego omówił obowiązki gmin w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponadto pan Mariusz Rajca z firmy TITECH Sp. z o.o. z Katowic przybliżył zagadnienie selektywnej zbiórki w świetle dyrektywy 2008/98/WE oraz zmian prawnych obowiązujących od 01.01.2012 roku.

Znowelizowana ustawa nałożyła również nowe obowiązki na samorządy województwa. Pan Jerzy Tonder z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zwrócił uwagę słuchaczy na rolę samorządu województwa wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyjaśnienie zagadnień prawnych, omawianych w pierwszej sesji, umożliwiły uczestnikom konferencji lepsze śledzenie dalszych prezentowanych zagadnień i aktywny udział w dyskusji.

Pan Marek Wróblewski z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, zachęcając wszystkich do udziału w wyjeździe technicznym w drugim dniu konferencji, omówił zagadnienie budowy systemu gospodarki odpadami w oparciu o regionalną instalację przetwarzania odpadów.

Kolejnymi tematami prezentowanym podczas konferencji były: system dualny selektywnej zbiórki odpadów, organizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów, organizacja „kącika używanych rzeczy” jako dobrej praktyki ograniczającej ilość wytwarzania odpadów wielkogabarytowych.

Bardzo istotną rolę w kompleksowym systemie selektywnej zbiórki odgrywają organizacje odzysku i recyklerzy. Punkt widzenia tych uczestników systemu przedstawili – pan Ryszard Wójcik z  Polskiego Systemu Recyklingu S.A. oraz pan Jerzy Zając z firmy Wibo Recykling FHUP Sp. z o.o.

Akcentem międzynarodowym było zaprezentowanie przez pana Hennie van de Coevering z Holandii holenderskich rozwiązań w selektywnej zbiórce odpadów.

Drugi dzień konferencji poświęcony został zagadnieniom ekonomicznym. Przedstawiane zagadnienia to: Ekonomiczne aspekty recyklingu odpadów (pan Jerzy Ziaja, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu),  Kalkulacja kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki odpadów (Edwin Górnicki, Szkoła Główna Handlowa) oraz Szacowanie kosztów oraz ustalanie opłat selektywnej zbiórki odpadów (Marian Walny, Urząd Miasta Luboń).

Część merytoryczną naszego spotkania zakończy dwa wystąpienia dotyczące osiedlowych punktów zbiórki odpadów zaprezentowane przez pana Andrzeja Bartoszkiewicza z firmy EKO AB z Nowej Soli oraz systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Włocławka omówionego przez panią Violettę Sartanowicz z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” we Włocławku.

Po zakończeniu obrad uczestnicy konferencji zwiedzili Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Chróściku, który powstał w 1992 roku w ramach kompleksowego planu zagospodarowania odpadów, realizowanego przez Miasto Gorzów Wielkopolski. W wyniku zakończonej w 2011 r. rozbudowie i modernizacji, Zakład uzyskał moc przerobową 58,3 tys. ton/rok odpadów komunalnych oraz jest w stanie wyprodukować ok. 10 tys. Mg/rok paliwa formowanego RDF.

dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka,
Opiekun naukowy konferencji


Zapraszamy do oglądania wystąpień prelegentów konferencji w formie VOD:
IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”

Zdjęcia

Współorganizator

Patronat honorowy

Współpraca

Sponsor Generalny

Sponsorzy

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij