PL

EN

IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Metody zagospodarowania osadów ściekowych

Data 11.02.2013

„Planowany stały wzrost komunalnych osadów ściekowych oraz zakaz składowania po dniu 1 stycznia 2016 roku, a także możliwe w przyszłości ograniczenie ich wykorzystania na cele rolnicze, powodują iż zagospodarowanie osadów  ściekowych stało się niezwykle ważnym zagadnieniem ekologicznym, technicznym i ekonomicznym. Celowym jest stworzenie Krajowego Programu Zagospodarowania Komunalnych Osadów Ściekowych, będącego częścią składową KPOŚK lub jako osobny program na nową perspektywę. Cieszy jednak postęp, który następuje w Polsce, szczególnie w zakresie termicznych sposobów zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Niezbędne jest jednak prowadzenie dalszych badań o charakterze strategicznym nad osadami ściekowymi, czego doskonałym przykładem jest obroniona ostatnio praca doktorska Aleksandra Suszyńskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem prof. Zbigniewa Heidricha. Koniecznym jednak też wydaje się podjęcie szeregu dalszych działań, takich jak między innymi:  utrzymywanie wysokich standardów bezpieczeństwa, szkolenie załóg budowanych obecnie instalacji termicznych w instalacjach już wybudowanych, eliminowanie wykrytych niedociągnięć, jak też ciągłe zdobywanie doświadczeń eksploatacyjnych” – prof. dr hab. inż. Marek Gromiec.

W dniach 11-12 lutego 2013 r. w Starachowicach odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Metody zagospodarowania osadów ściekowych. Radę programową konferencji tworzyli prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. dr hab. inż. January Bień z Politechniki Częstochowskiej. Patronat honorowy nad konferencją objęła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Świętokrzyska konferencja została podzielona na cztery, bogate w ciekawe prelekcje, sesje tematyczne. Pierwsza z nich poświecona była prawnym aspektom zagospodarowania osadów ściekowych, a podczas jej trwania poruszone zostały kwestie realizacji postanowień dyrektywy ściekowej oraz ogólnopolskiej strategii przeróbki osadów. Druga z nich dotyczyła kosztów metod zagospodarowania osadów ściekowych – zaprezentowano m.in. efektywność ekonomiczną solarnej suszarni osadów ściekowych w Żarach a przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach przestawił źródła finansowania technologii zagospodarowania osadów ściekowych. Podczas trzeciej sesji spotkania prelegenci skupili się na alternatywnych metodach zagospodarowania osadów ściekowych, profesor Zofia Sadecka z Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentowała zalety fermentacji i kofermentacji osadów ściekowych natomiast doktor Sebastian Werle z Politechniki Śląskiej przedstawił innowacyjną technologię zgazowania osadów ściekowych przy użyciu gorącego czynnika zgazowującego. Podczas drugiego dnia obrad uczestnicy mogli zapoznać się z technologią i praktyką związaną z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Przy stole prezydialnym gościła wykładowczyni z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz przedstawiciel Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., który przedstawił doświadczenia suszarni taśmowej w Radomiu (suszenie osadu oraz odbiór suszu przez cementownię). W drugim dniu spotkania zorganizowano wyjazd techniczny do Oczyszczalni ścieków w Kozienicach należącej do Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Uczestnicy podczas wizyty technicznej mieli okazję zobaczyć suszarnię słoneczną osadów ściekowych, składającą się z hali suszarniczej pokrytej płytami poliwęglanowymi.

Mam nadzieję, że konferencja dostarczyła Państwu ciekawych i potrzebnych informacji. Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękuję za aktywny udział w dyskusjach oraz miłą atmosferę podczas konferencji.

 

Koordynator konferencji

Alicja Gulińska

 

 

Zdjęcia

Sponsor

Partner

Patronat honorowy

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij