PL

EN

Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej na przykładzie projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki

Data 25.09.2012

Kanalizacyjna inwestycja we Wronkach


Z inicjatywy Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach w dniach 25-26 września
br. odbyło się spotkanie promujące unijną inwestycję realizowaną w gminie. Konferencja pod nazwą „Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej na przykładzie projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki” wzbudziła duże zainteresowanie. Do Wronek przybyło blisko 80 gości. W organizację spotkania włączyła się firma Abrys, zapewniając profesjonalną oprawę konferencji.
Podstawowe dane dotyczące realizowanej inwestycji przedstawił Rafał Zimny, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in., że projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”, o wartości ponad 67 mln zł, realizowany jest przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie unijne, stanowiące 80% kosztów kwalifikowanych wyniosło blisko 38 mln zł. Prezes podkreślił również, że przedsięwzięcie obejmujące przebudowę oczyszczalni ścieków na os. Borek oraz rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej jest największą inwestycją tego typu po 1945 r. w mieście.
Projekt został przedstawiony również z punktu widzenia inżyniera kontraktu, kierownika JRP, specjalistów ds. finansowo-księgowych oraz technicznych projektu, a także wykonawcy jednego z etapów inwestycji.
Konferencję wzbogaciły wystąpienia specjalistów branży wod-kan, którzy poruszyli m.in. tematy: prawnych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć w branży wodno-ściekowej (Zenon Świgoń), istotę dokumentacji technicznej jako najważniejszego elementu przygotowania inwestycji (dr Eugeniusz Klaczyński) oraz zagadnień prawnych dotyczących realizacji umów na wykonanie inwestycji w sektorze wod-kan (mec. Paweł Michalski).
Przygotowano również panel dyskusyjny, poświęcony realizacji projektów wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie woj. wielkopolskiego w ramach POIiŚ.
W dyskusji udział wzięli prezesi wielkopolskich przedsiębiorstw wod-kan, specjalista z firmy zajmującej się m.in. projektowaniem i wykonawstwem obiektów gospodarki wodno-ściekowej oraz mecenas, którego domeną są zagadnienia branży wod-kan. Burzliwa wymiana zdań oraz ogrom dodatkowych komentarzy z sali wskazują, iż występuje ciągła potrzeba dyskusji oraz wymiany doświadczeń między przedsiębiorstwami wod-kan, realizującymi projekty unijne.
Drugiego dnia konferencji obrady prowadziła Alicja Bożek (AB CONSULT), która poruszyła bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan zagadnienia. Omówiła m.in. problem prawidłowego rozliczania i kontroli projektów finansowanych ze środków UE oraz najczęstsze nieprawidłowości w realizacji takich projektów i ich konsekwencje. Zwieńczeniem spotkania był wyjazd do rozbudowywanej oczyszczalni ścieków na os. Borek we Wronkach.


Martyna Matuszczak
redaktor miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”

Zdjęcia

Patronat honorowy

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij