PL

EN

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków

Data 06.10.2015

Za nami kolejna, już trzecia edycja konferencji poświęconej przydomowym systemom oczyszczania ścieków, na którą w połowie ubiegłego miesiąca (15-16 września) zaprosiła do Bydgoszczy firma Abrys.

Spotkanie w ramach cyklu konferencji związanych z gospodarką wodno-ściekową dotyczyło tematyki projektowania, finansowania, budowy oraz eksploatacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. W radzie programowej konferencji zasiedli eksperci i znawcy tematu: Zenon Świgoń oraz dr inż. Tomasz Warężak. Ten ostatni, zapraszając do udziału w spotkaniu, podkreślał, że: – Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, iż nieuniknione jest zwrócenie się gmin w stronę decentralizacji gospodarki wodno-ściekowej wskutek inwestycji w przydomowe oczyszczalnie ścieków, które jako jedne z niewielu elementów infrastrukturalnych są osiągalne przy uwzględnieniu możliwości finansowania zewnętrznego. 

Konferencja rozpoczęła się od sesji poświęconej programowi budowy oczyszczalni przydomowych w gminie. Jako pierwsza wystąpiła Anna Biela, ekspert ds. atestacji i norm wyrobów instalacyjnych, która omówiła wymagania w zakresie budowy POŚ-ów w świetle norm i zmienionych przepisów prawnych. Następnie z uwagą wysłuchano referatu dr. inż. Tomasza Warężaka, który przybliżył zebranym zagadnienie dobrych praktyk i podał przykłady zakończonych sukcesem inwestycji, polegających na budowie oczyszczalni przydomowych w JST. Nie zabrakło również tematu związanego z prawnymi aspektami indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, które omówił dr Jędrzej Bujny (referat ten prezentujemy w bieżącym numerze w dziale "Prawo"). Uczestnicy konferencji wzięli też udział w sesji poświęconej finansowaniu POŚ-ów oraz związanej z technologiami, w jakich indywidualne systemy oczyszczania ścieków powstają. Pierwszego dnia spotkania nie zabrakło również panelu dyskusyjnego, w którym uczestniczyli: Przemysław Bloch (UM Czersk), Jerzy Bogusławski (zastępca wójta gm. Lubiewo), Bartłomiej Kucharyk (wójt gm. Przytoczna) oraz Mirosław Walencik (zastępca burmistrza gm. Nowogród Bobrzański). Tematem blisko godzinnej debaty były indywidualne doświadczenia poszczególnych gmin, a paneliści nie unikali odpowiedzi na pytania dotyczące problemów, które napotkano w trakcie realizacji inwestycji, czy kosztów poniesionych przez gminę podczas wdrażania programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Biorący udział w debacie włodarze jednym głosem podkreślali, jak ważny jest tzw. czynnik ludzki w budowie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Trzeba bowiem przekonać mieszkańców do realizacji inwestycji, sprawować właściwy nadzór nad jej przebiegiem, a potem prawidłowo eksploatować system.

Dyskusja toczyła się nie tylko podczas wspomnianego panelu, ale również w kuluarach (nawet w trakcie atrakcji wieczoru – turnieju piłkarzyków!) czy po sesjach wykładowych, kiedy to wykładowcy byli zasypywani gradem pytań z sali.

Ostatni dzień konferencji zdominowały zagadnienia związane z budową, eksploatacją oraz serwisowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Podobnie jak pierwszego dnia, wykłady odbywały się przy pełnej sali, co najlepiej pokazuje, jak ważny temat poruszyli organizatorzy tej konferencji.

Anna Lembicz

Redaktor prowadząca, miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"

Zdjęcia

Patronat honorowy

Partner specjalny

Patroni medialni

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij