PL

EN

Forum Czystej Energii 2015

Data 25.11.2015

POL-ECO-SYSTEM – targi dla profesjonalistów

Branża recyklingu, odpadów, gospodarki komunalnej, energii i energii odnawialnej, a także firmy specjalizujące się w rekultywacji, rewitalizacji, ochronie powietrza, wody, klimatu, hałasu i wibracji oraz niskoemisyjnego transportu i małej architektury miejskiej podczas październikowych targów skupiły się na prezentacji oferty rozwiązań eko i smart.

Targowa ekspozycja zajęła ponad 26 tys. m2 brutto. Swoje ekspozycje miało 552 uczestników. Zarówno wystawa, jak i dyskusje targowe umożliwiały zdobycie informacji o najnowszych trendach.

O tym, że targi POL-ECO-SYSTEM zyskują wymiar międzykontynentalny, świadczy nie tylko liczne grono zagranicznych wystawców biorących udział w tegorocznej edycji, ale również specyfika zwiedzających. Na poznańskie spotkanie branży ochrony środowiska zjechali klienci z całego świata. Wielu gości pochodziło z takich krajów, jak Czechy, Niemcy i Włochy, ale też pojawili się klienci ze Szwecji i Danii. Głównie zwiedzającymi byli przedstawiciele zakładów produkcyjnych z wielu gałęzi gospodarki oraz reprezentanci samorządów i administracji publicznej. Profesjonaliści, którzy przyjechali na POL-ECO-SYSTEM to w dużej mierze kadra zarządzająca (43%), poszukująca nowości w branży, pragnąca nawiązać kontakty handlowe i wziąć udział w konkretnych konferencjach.

Szeroko pojęta branża ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Dynamikę tę można było zauważyć zarówno w ofercie prezentowanej przez wystawców, jak i w tematyce targowych konferencji.

W tyglu wydarzeń

Podczas czterech dni targów odbyło się prawie 50 konferencji i seminariów stanowiących nieraz uzupełnienie prezentowanej na targach oferty. W kilkunastu salach odbywały się seminaria, które poruszały najistotniejsze kwestie związane z ekologią, finansowaniem, zmianami w przepisach prawnych czy też poświęcone doświadczeniom rodzimych i zachodnich firm.

Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń, ale warto wspomnieć o tych najbardziej znanych, takich jak Envicon (więcej o kongresie na str. 45), Forum Czystej Energii, Forum Recyklingu, Strefa RIPOK, Glob Pełen Energii, Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska, a także o debiutujących w tym roku imprezach, np. o Strefie Ograniczania Niskiej Emisji, Strefie Kariery, Norweskim Dniu Innowacji, konferencji „Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska” czy dwudniowej konferencji zorganizowanej przez miesięcznik „Biomasa”.

Jubileuszowe Forum Czystej Energii

Już po raz piętnasty redakcja miesięcznika „Czysta Energia” we współpracy z MTP zorganizowała Forum Czystej Energii, poświęcone najaktualniejszym problemom oraz stanowi i perspektywom rozwoju energetyki odnawialnej. Batalia o OZE, trwająca niemal cztery lata, zakończyła się sukcesem, ale czy całkowitym? Ustawa o odnawialnych źródłach energii funkcjonuje, powstają akty wykonawcze i możemy czuć się bezpiecznie. Podczas Forum mówiono jednak o tym, że nie wszyscy są w pełni usatysfakcjonowani. Aby móc korzystać z zapisów ustawy o OZE trzeba najpierw zdobyć szeroką wiedzę. Przez 15 już lat umożliwiają to organizatorzy Forum Czystej Energii.

Tegoroczne Forum swoją obecnością uświetnił były premier Waldemar Pawlak, laureat tegorocznego, 12. Tytułu Promotora Energetyki Odnawialnej, przyznawanego przez redakcję miesięcznika.

Otwarcia Forum dokonali dyrektor projektu Andrzej Półrolniczak, reprezentujący MTP, i Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna. Z okazji jubileuszu podziękowano i pogratulowano sukcesu redakcji. Za 15 letni wysiłek i wytrwałość w promowaniu OZE kwiaty U. Wojciechowskiej w imieniu Zarządu MTP wręczył A. Półrolniczak. Równie ciepłe gratulacje złożył W. Pawlak: – Chcę pogratulować w szczególności redaktor Urszuli Wojciechowskiej za taką zawziętość w promowaniu OZE, bo to jest ważne. Nadszedł moment przełomowy, w którym sympatia do energii odnawialnej zaczyna przeważać. Miłym akcentem była również obecność prof. Macieja Nowickiego, który niemal każdego roku zwiedza Salon Czystej Energii i uczestniczy w Forum.

Profesor, jako autor książki „Nadchodzi era słońca”, ze szczególną uwagą śledzi rozwój tej branży. W krótkich słowach opowiedział o tym, jak żywa jest ta idea na świecie i o dynamicznym rozwoju technologii wykorzystujących energię słońca.

W pierwszym dniu w Forum uczestniczyło ok. 200 osób. Jak zwykle zainteresowanie budziła prezentacja Macieja Kapalskiego (Departament Energetyki Odnawialnej w MG), czemu nie należy się dziwić. Wielu chciało usłyszeć, w jakim kierunku zmierza nowelizacja ustawy o OZE i czy z takim trudem wywalczone zapisy, stanowiące m.in. podstawę rozwoju energetyki prosumenckiej, nie zostaną zmienione przez nowy rząd. Prelegent przedstawił stan prac na dzień 25 października. Kolejne prezentacje dotyczyły mikroinstalacji, aktualnych możliwości rozwoju fotowoltaiki, jej jakości oraz technologii magazynowania energii. Fotowoltaika znajduje się obecnie w centrum zainteresowania zarówno prosumentów, jak i inwestorów planujących duże elektrownie PV. Ważny jest tez dobór oprzyrządowania do takich instalacji, a temu tematowi poświęcono jedną z prelekcji. Pojawiła się już możliwość budowy elektrowni fotowoltaicznych na zrekultywowanych składowiskach, a w Polsce zrealizowano już dwa takie projekty. Instalacja w Tomaszowie Lubelskim została omówiona podczas konferencji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje dotyczące finansowania inwestycji. Projekt elektrowni PV w miejscowości buczyna został przedstawiony jako przykład przedsięwzięcia realizowanego z dofinansowaniem w ramach programu Bocian.

Każdego roku organizatorzy starają się podążać za trendami w polityce energetycznej. W trzech minionych edycjach, gdy rozbudzane były nadzieje na wydobywanie gazu z łupków, do programu Forum włączano tematykę edukacji w tym zakresie. W tym roku, wpisując się w promowanie niskoemisyjnej gospodarki, zastanawiano się nad kondycją polskich ciepłowni oraz nad możliwościami ich modernizacji.

Ciepłownie są już często zdekapitalizowane i nie spełniają obecnych norm emisyjnych, co dla dobra nas wszystkich należy zmienić. Program, pomimo zaproszenia prelegentów z tzw. najwyższej półki, nie wzbudził dużego zainteresowania. W panelu uczestniczyło ok. 40 osób, które toczyły bardzo ciekawą dyskusję. Jej przebiegł zostanie przedstawiony w osobnym materiale.

Trzeci dzień Forum zasadniczo poświęcono wsparciu energetyki odnawialnej. Najpierw omówiono kwestię taryf gwarantowanych. Zdecydowanie się na wsparcie w tym systemie wyklucza możliwość dofinansowania z programu Prosument. Porównania tych dwóch opcji dokonał Radosław Wasiak z Kancelarii Prawnej Wardyński i Wspólnicy. Jego prezentacja zainteresowała ok. 60 osób. Natomiast w drugiej części Forum uczestnicy zapoznali się z dwoma ścieżkami przygotowania się do startu w przetargu na sprzedaż energii z OZE. Moderowana przez mecenasa Michała Tarkę (BTK-LEGAL) dyskusja została poprzedzona prezentacją modeli systemów aukcyjnych, które funkcjonują w innych krajach.

Zastanawiano się nad tym, czy do aukcji OZE firma powinna przygotować się samodzielnie, czy skorzystać z pośrednictwa fachowego operatora. Z zaciekawieniem dyskusji oraz argumentacji przemawiającej za każdym z tych rozwiązań wysłuchało ok. 80 osób. W rozmowach wziął udział Janusz Gajowiecki z PSEW-u, posiadający doświadczenie wyniesione z próbnej aukcji, przeprowadzonej przez PSEW.

Urszula Wojciechowska

Redaktor naczelna miesięcznika Czysta Energia

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij