PL

EN

Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów 2017

Data 02.03.2017

Efektywność energetyczna, aspekty prawne oraz praktyczne problemy eksploatacyjne składowisk odpadów to główne tematy trzydniowej konferencji „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, która odbyła się w dniach 28 lutego – 2 marca 2017 r. w Świeradowie-Zdroju. Współorganizatorem konferencji był Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.

 W pierwszej części konferencji skupiono się na regulacjach krajowych (Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022) i europejskich. Dla zgromadzonych ważna jest przyszłość, czyli rola składowania odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Mówił o tym między innymi dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej.

Jego zdaniem odpady powinny być zagospodarowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – po przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu, kolejne w hierarchii są pozostałe metody odzysku, w tym odzysk energii. Unieszkodliwianie odpadów, w tym składowania odpadów i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych powinno być zdecydowanie zredukowane.

W drugiej części pierwszego dnia konferencji odbyła się dyskusja na temat ewolucji składowisk, które ze śmietnisk zmieniają się w kopalnie surowców. Debatę poprowadził Tomasz Szymkowiak, dyrektor ds. wydawnictw firmy Abrys.

Znaczną część rozmów poświęcono także efektywności energetycznej na składowiskach odpadów. Przy tej okazji omówiono skutki zmian w ustawie o efektywności energetycznej. Kolejne wystąpienia dotyczyły praktycznych aspektów wykorzystania potencjału składowisk w produkcji biogazu, w tym wykorzystania go jako paliwa do napędu pojazdów.

Praktyczne problemy eksploatacyjne składowisk odpadów szczególne zainteresowały uczestników spotkania. Mówiono o zagadnieniach związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów komunalnych oraz o problemach związanych z samozapłonami na składowiskach.

Drugiego dnia obrad odbył się panel poświęcony zagrożeniom stwarzanym przez przedmioty wybuchowe i niebezpieczne oraz zasady postępowania po ich znalezieniu na terenach składowisk odpadów. W części popołudniowej przeprowadzone zostały warsztaty związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym składowisk.

Uczestników zainteresowały doświadczenia związane z rekultywacją składowisk na przykładach polskich oraz zrekultywowanego składowiska odpadów pod Tel Awiwem w Izraelu. Ścieżka edukacyjna może być elementem projektu rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Można je także wykorzystywać do uprawiania paralotniarstwa.

Zwieńczeniem obrad był wyjazd techniczny do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu.

 

Zdjęcia

Współorganizator

Współpraca

Partner

Partner ubezpieczeniowy

Patronat medialny

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij