PL

EN

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan

Data 25.10.2016

Pierwsza edycja konferencji poświęconej tematyce efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wod-kan dobiegła końca.Do stolicy Dolnego Śląska zjechali wodociągowcy z całego kraju chcący podzielić się swoimi doświadczeniami i wymienić informacjami.

Pierwszy dzień konferencji, która odbywała się 25 i 26 października, poświęcono na omówienie zagadnień związanych z aspektami prawnymi i zarządzaniem w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. W sesji tej zebrani wysłuchali Moniki Bogdał z Kancelarii Prawnej Piszcz-Norek i Wspólnicy, która omówiła wpływ zmian w ustawie o efektywności energetycznej na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży wod-kan i przypomniała, że przepisy dotyczące realizacji celów w zakresie efektywności energetycznej od 1 października uległy nowelizacji. Zmiany w prawie wpływają tak na sytuację przedsiębiorstw energetycznych, jak też na sytuację tych podmiotów, które za zrealizowane przez siebie przedsięwzięcia chciałyby uzyskać oszczędności bądź dodatkowe korzyści. Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 , poz. 831) wprowadziła szereg zmian jeżeli chodzi o tryb obliczania wielkości tzw. białego obowiązku.

Jak zauważyła M. Bogdał: – Może to przełożyć się na ceny, po jakich odbiorcy nabywają na swoje potrzeby prąd, ciepło czy gaz oraz upraszczają procedurę ubiegania się o białe certyfikaty. Wydłużony okres rozliczenia się z obowiązków i zaostrzenie warunków, jakie trzeba spełnić przy ich realizacji przez podmioty realizujące przedsięwzięcia efektywnościowe. Nie dla wszystkich inwestycji jest to jednak dobra wiadomość ze względu na obostrzenia związane z terminem ich zakończenia oraz warunkami realizacji.

Katarzyna Paprocka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówiła programy operacyjne perspektywy finansowej 2014-2020 w aspekcie inwestycji OZE i ochrony środowiska branży wodociągowej i energetycznej.

Z kolei Katarzyna Jędrzejczak, reprezentująca Krajową Agencję Poszanowania Energii, przedstawiała temat efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych w Polsce, w dużej części skupiając  się na audycie energetycznym przedsiębiorstwa. Jak zauważyła prelegentka: - Szansą umożliwiającą zidentyfikowanie obszarów przynoszących straty energetyczne w przedsiębiorstwie jest audyt energetyczny. Wskazuje on zużycie energii, lokalizuje miejsca gdzie są największe jej straty oraz dookreśla sposoby zapobiegania i przeciwdziałania im. Audyt pozwala także zoptymalizować zużycie energii w badanym obiekcie, wskazuje cele i przedstawia zalecenia. Dopiero przeprowadzenie pełnej procedury, czyli audytu i wdrożenia rozwiązań przez audyt rekomendowanych, przynieść może realne korzyści.

Pierwszą sesję zakończył wykład przygotowany przez opiekuna naukowego konferencji, dr hab. inż. Marcina Hołuba z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w  Szczecinie poświęcony trendom europejskim w efektywności energetycznej, który zauważył, że „to, jak intensywne są działania poprawiające efektywność energetyczną zależy od bardzo wielu czynników, jak choćby instrumentów wsparcia finansowego inwestycji, świadomości społecznej, polityki państwa w tym zakresie”.

Optymalizacja energetyczna według praktyków

W środowej sesji poświęconej optymalizacji energetycznej wystąpili branżyści reprezentujący m.in. Tychy, Gubin-Guben, Swarzewo i Iławę,  podczas konferencji wypowiadali się również reprezentanci przedsiębiorstw wod-kan z Grudziądza, Poznania i Szczecina.

Tematem wystąpienia Jakuba Staruszkiewicza była elektrownia fotowoltaiczna w Grudziądzu, która została przez niego omówiona kompleksowo – od etapu budowy po eksploatację.

Prezes RCGW w Tychach Zbigniew Gieleciak przedstawił efektywność energetyczną stanowiącą fundament inteligentnej oczyszczalni ścieków na przykładzie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej, dzieląc się z uczestnikami konferencji ideą „oczyszczalnię traktujemy jako kopalnię zasobów”.

Dariusz Bocheński z Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben przybliżył zagadnienie efektywności energetycznej  tamtejszej instalacji.

Z kolei Mariusz Patyk z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, który pojawił się w sesji dotyczącej odnawialnych źródeł energii odbywającej się drugiego dnia konferencji, zreferował efektywność instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Produkcji Wody w Miedwie.

Wymienieni prelegenci wzięli także udział w panelu dyskusyjnym poświęconym doświadczeniom przedsiębiorstw wod-kan w optymalizacji efektywności energetycznej, który przybliżył uczestnikom konferencji  praktyczne zagadnienia związane z doświadczeniami poszczególnych przedsiębiorstw w tym zakresie.

Moc atrakcji

Uczestnicy konferencji we Wrocławiu mieli także okazję zwiedzić Hydropolis. Sporym zainteresowaniem cieszył się również wyjazd techniczny do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Anna Lembicz
Redaktor prowadząca „Wodociągi-kanalizacja”

Zdjęcia

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij