PL

EN

Nasze realizacje - woda

Realizacja działań edukacyjnych dotyczących racjonalnej gospodarki wodnej oraz oczyszczania ścieków jest niezmiernie ważna. Działania swoje w tym zakresie kierujemy zarówno do dzieci oraz młodzieży, jak do osób dorosłych. Nagradzamy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne za ich aktywne działania w kształtowanie postaw postaw dotyczących zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej. 

Badamy glebę i wodę. 
Dla Gminy Trzemeszno  zrealizowaliśmy projekt pn. „Badając glebę i wodę poznajesz lokalną przyrodę”. Do połowy listopada 2015 r. w pięciu placówkach edukacyjnych (szkoły podstawowe i gimnazjum), leżących na terenie gminy, odbywały się zajęcia edukacyjne, które  łączyły teorię z praktyką. W zajęciach  brali udział uczniowie, uczęszczający na zajęcia dodatkowe z przyrody bądź biologii. Każda placówka biorąca udział w projekcie została wyposażona w walizki ekobadacza, 

Głośna woda

Wraz z miesięcznikiem "Wodociągi-Kanalizacja" od 2014 r. organizujemy konkurs „Głośna woda” na najciekawsze inicjatywy edukacyjne, realizowane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Przedsięwzięcie ma na celu prezentację lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa, wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan, krzewienie idei edukacji ekologicznej w branży wod-kan i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na stan rur i infrastruktury wodno-ściekowej. 

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij