PL

EN

Abrys jest członkiem lub współpracuje z następującymi organizacjami:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
 • Instytut Ochrony Środowiska
 • Polska Izba Ekologii 
 • Związek Miast Polskich 
 • Związek Gmin Wiejskich RP 
 • Unia Metropolii Polskich 
 • Związek Powiatów Polskich
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich 
 • Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) 
 • Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)
 • Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast (KFDZOM)
 • Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rada RIPOK) 
 • Polska Izba Gospodarki Odpadami 
 • Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami 
 • Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu 
 • Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
 • Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 
 • Klaster Green Cars 
 • Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej 
 • Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią 
 • Izba Gospodarcza "Ciepłownictwo Polskie"
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie

Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij