PL

EN

Wojciech Dutka - z pasji dla środowiska

Wojciech Dutka - Prezes firmy Abrys w latach 1988-2005

Założycielem firmy ABRYS był Wojciech Dutka, który wyznaczył główne cele spółki oraz ścieżkę jej rozwoju, podążając za potrzebami branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Zakładając w 1991 r. pierwsze w Polsce czasopismo dla służb komunalnych i administracji publicznej - „Przegląd Komunalny” - zrobił milowy krok w propagowaniu zrównoważonego rozwoju oraz działań proekologicznych w ochronie środowiska w Polsce. Sukces pisma i potrzeba rynku sprawiły, że kolejno podejmował decyzje o stworzeniu następnych czasopism: „Recyklingu”, „Czystej Energii”, „Wodociągów-Kanalizacji” oraz „Leksykonu Techniki Komunalnej”.

Jego zapał i mnóstwo podjętych inicjatyw przyczyniły się do znacznego rozwoju branży i tym samym do wykształcenia postaw budujących odpowiedzialność samorządowców i menedżerów firm za ochronę przyrody. Jego działania rozciągały się także na organizację cyklicznych konferencji popularnonaukowych, poświęconych m.in. tematyce budowy i eksploatacji składowisk odpadów, unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych. Ponadto brał udział w opracowywaniu programu ok. 200 szkoleń i konferencji proekologicznych, zorganizowanych przez Abrys. Podczas Targów POLEKO Wojciech Dutka organizował Ogólnopolskie Zjazdy Ekologiczne, które pod jego czujnym okiem urosły do międzynarodowej rangi, oraz dwie poznańskie edycje EKO MEDIA FORUM, imprezy związanej z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży. Ponadto organizował ogólnopolskie konkursy m.in. o Szklaną Statuetkę, Puchar Recyklingu propagujące wśród przedsiębiorców, samorządów oraz mieszkańców recykling i selektywną zbiórkę odpadów.

Poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą Wojciech Dutka był również działaczem społecznym, aktywnie uczestniczącym w działaniach różnych organizacji branżowych i regionalnych. Był członkiem Polskiego Klubu Ekologicznego, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Towarzystwa Konsultantów Polskich, a także założycielem Fundacji Polskie Urządzenia Komunalne. Ponadto jako radny przez kilka kadencji szeroko działał w samorządzie miejskim miasta Lubonia oraz przez dwie kadencje był delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego, gdzie kierował Komisją Ochrony Środowiska. Był również współzałożycielem Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Ekologii w Poznaniu.

Za działalność zawodową i społeczną odznaczony został Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Gospodarki Przestrzennej”, Odznaką Honorową Miasta Poznania, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Pośmiertnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyróżnił go za zasługi dla rozwoju systemu finansowania ochrony środowiska.

Był w szczycie życiowej aktywności zawodowej, kiedy odszedł, ale - jak mówili starożytni - „non omnis moriar”. Tak mógłby z pełnym przekonaniem powiedzieć Wojciech Dutka, który pozostawił po sobie zespół ludzi przez niego przygotowanych i zdolnych do kontynuowania jego życiowego dzieła.


Witryna abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij