PL

EN

Kongresy

Abrys od 22 lat organizuje największy w Polsce Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment wraz z uroczystą galą, która jest świętem środowiska. Wydarzenie gości blisko 800 uczestników.    

PortalKomunalny.pl

Abrys jest wydawcą jednego z najważniejszych portali poświęconych ochronie środowiska i gospodarce komunalnej, który jest podstawowym źródłem wiedzy zarówno dla profesjonalistów, jak i wszystkich zainteresowanych. 

Edukacja ekologiczna

Abrys realizuje projekty z zakresu edukacji ekologicznej zarówno dla gmin jak i firm. Wyróżnia nas doskonała znajomość tematu ochrony środowiska, wspaniała wyobraźnia oraz pasja i ogromne zaangażowanie. 

Puchar Recyklingu

Jesteśmy organizatorem największego konkursu dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów w Polsce. Konkurs Puchar Recyklingu stanowi także platformę wymiany doświadczeń dla podmiotów biorących w nim udział.