PL

EN

Wydawnictwa

Abrys jest wydawcą czasopism branżowych z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych. Przedstawia m.in. nowelizację ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Konferencje i szkolenia

Abrys jest wiodącym organizatorem szkoleń i konferencji z branży ochrony środowiska w Polsce. Wierzymy w siłę spotkań i wartość wiedzy przekazywanej przez ekspertów.

Konkursy

Abrys organizuje konkursy 
w których nagradza osoby, instytucje i firmy promujące ekologiczne postawy 
i działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Edukacja Ekologiczna

Abrys jest pomysłodawcą i realizatorem kampanii z zakresu edukacji ekologicznej, konkursów ekologicznych, festynów i festiwali promujących ochronę środowiska.